Marie Ahnlund

Leg psykolog, leg Psykoterapeut
Handledarutbildad enligt UHÄ
Erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete och
mödra-barnhälsovård.
Lång erfarenhet av arbete inom primärvård
Individuell psykoterapi samt föräldrastöd/konsultation
Erfarenhet av arbete med kriser, depression,
ångestproblematik, stressrelaterad problematik
samt personlighetsmässiga svårigheter.

Erfarenhet av frågor som rör adoption.
Vidareutbildad i Interpersonell psykoterapi
och kognitiv beteendeterapi.
Vidareutbildad i ungdomspsykoterapi.
Medlem i Sveriges psykologförbund

Bodil Oknelid

Socionom, leg Psykoterapeut
Certifierad i traumabehandling, EMDR
Utbildad i intensiv psykodynamisk korttidspsykoterapi, ISTDP
Utbildad i mindfulness
Utbildad i intensiv psykodynamisk behandling mot panikångest PFPP
Erfarenhet av arbete med kriser, depression, trauma, utmattning, ångestproblematik, stressrelaterad problematik samt olika former av smärtproblematik
Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum samt föreningen EMDR