MARIE AHNLUND OCH BODIL OKNELID

Marie Ahnlund är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Bodil Oknelid är socionom och legitimerad psykoterapeut. Vi har båda lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och startade vår gemensamma mottagning 2006. Marie Ahnlund träffar du i Falkenberg och Bodil Oknelid har sin mottagning i Sannagård, utanför Vinbergs samhälle.
Tyvärr har vi för närvarande begränsade möjligheter att boka in nybesök.